Globale gymnasier

Kalundborg Gymnasium deltager i projektet Globale Gymnasier, som er et samarbejde mellem Svendborg Gymnasium, Rosborg Gymnasium, Københavns åbne Gymnasium, Langkær Gymnasium, Ikast-Brande Gymnasium, Helsingør Gymnasium, Grenaa Gymnasium, Aarhus Tech, Operation Dagsværk og Mellemfolkeligt Samvirke.

Projektet har til formål at styrke globalt udsyn i undervisningen og internationalt samarbejde. Se mere på www.globalegymnasier.dk