Innovation

Kalundborg Gymnasiums hf-afdeling har en innovativ profil. I undervisningen arbejdes der blandt andet med idéudvikling, formidling og refleksion, ligesom der udarbejdes konkrete projekter ofte med udgangspunkt i lokalmiljøet og i samarbejde med lokale aktører, f. eks. virksomheder og andre skoler.

Kalundborg Gymnasium og HF deltager i internationale innovationscamp. I uge 41 2010 blev en international innovationscamp afholdt i Kalundborg

For mere information, kontakt vicerektor Mads Christensen

Hvad er innovation? Læs mere om faget innovation og om den innovative metode