Kompetenceparat 2020

Brobygning 3.0 er et projekt under Kompetenceparat 2020. Projektet sætter fokus på nye koblinger mellem uddannelse og erhvervspraksis for herigennem at opnå en kvalificering og understøttelse af unges uddannelsesvalg. Læs projektbeskrivelsen her.