Læringsprojektet CLARA

På Kalundborg Gymnasium ønsker vi at være en skole, hvor der er godt at være og lære. For at opnå denne målsætning har vi særligt fokus på at opbygge ekspertise om læring hos elever og lærere. Vores arbejde med læring tager udgangspunkt i Crick Learning for Resilient Agency (CLARA). For eleverne betyder det i praksis, at de gennem deres 3 år på gymnasiet vil arbejde med en struktureret metode til refleksion over egen læring og dermed får de bedst mulige forudsætninger for et godt læringsudbytte. CLARA bruges til at sætte “spotlight” på hvad læring er, hvordan det føles at lære, og hvordan personlige læringskompetencer kan forvaltes og forbedres.

Læs mere om CLARA her

Læs mere om vores kursustilbud for undervidere og ledere her

 

Eksempel på en CLARA læringsprofil:

 

Vores slogan på Kalundborg Gymnasium er ”Det bedste i dig”, og det er præcist det, som vi arbejder med i CLARA programmet. Her får den enkelte elev mulighed for at udvikle sine læringskompetencer, og få mest muligt ud af sin skolegang. Programmet opbygger relationer mellem lærer og elev og fører til øget motivation for læring hos eleverne. Det kan eleverne både bruge på kort sigt i hverdagen på skolen og på lang sigt i deres fremtidige uddannelses- og arbejdsliv. Målet med at bruge CLARA er at styrke elevernes kompetencer til livslang læring og klæde dem på til at begå sig i en kompleks og omskiftelig verden.

Peter Abildgaard Andersen, Rektor, Kalundborg Gymnasium