SR11: Engelsk A, Fransk begynder A, Tysk fortsætter B

I denne studieretning kommer du til at arbejde med sprog, kultur og samfundsforhold i et globalt perspektiv. Sprog åbner døre til at kunne forstå andre landes traditioner og kulturelle særpræg.

I denne studieretning kan du afslutte matematik på C-niveau!

Studieretningsfagene

I Engelsk A arbejder du videre med dine evner inden for mundtlig og skriftlig engelsk  og øger din viden om de engelsksprogede samfund og kulturer.

I Fransk begynder A lærer du et helt nyt sprog fra bunden og får samtidig indsigt i den franske kultur, samfund, litteratur og historie.

I Tysk B forbedrer du dit tysk fra folkeskolen og opnår viden om de tysktalende landes kultur, samfund og historie.

 

I denne studieretning vil du komme på studietur til mindst ét af de lande, hvor fremmedsproget tales, så du kan øve dit sprog i praksis.
 

Eksempler på emner, der arbejdes med

  • Terror i Frankrig
  • Holocaust
  • Eventyr og fantasy fra Rødhætte til Harry Potter
  • Ungdomskulturer
  • Film: Fra ”De urørlige” til Youtube
  • Digital grammatik
  • Litteratur: Fra Shakespeare til Shutter Island

Valgfag: 2 fag på mindst B-niveau og 1 fag på mindst C-niveau

Med denne studieretning bliver du godt rustet til at komme i dialog med mennesker fra hele kloden. Når du bliver god til engelsk, tysk, fransk og spansk, kan du kommunikere med ca. 3/4 af jordens befolkning. Så du er godt rustet til at læse humanistiske fag som f.eks. antropologi, tolk eller et sprogfag.

Se de videregående uddannelser, som denne studieretning giver adgang til i Adgangskortet. Tilføj selv valgfag.