SR12: Engelsk A, Fransk begynder A, Samfundsfag B

I denne studieretning kommer du til at arbejde med sprog med fokus på samfundsfaglige problemstillinger i et globalt perspektiv. Sprog åbner døre til at kunne forstå andre landes traditioner, kulturelle særpræg og samfundsfaglige forhold.

Fremmedsprog gør dig i stand til at komme i dialog med mennesker fra hele kloden og forstå deres liv, muligheder og udfordringer.

Studieretningsfagene

I Engelsk A arbejder du videre med dine evner inden for mundtlig og skriftlig engelsk  og øger din viden om de engelsksprogede samfund og kulturer.

I Fransk begynder A lærer du et helt nyt sprog fra bunden og får samtidig indsigt i den franske kultur, samfund, litteratur og historie.

I Samfundsfag B opnår du viden om politik, økonomi, sociologi og international politik.
 

Eksempler på emner, der arbejdes med

  • Immigration til USA og Europa
  • International politik
  • Terror i Frankrig
  • Mure i verden
  • Det europæiske samarbejde
  • Ungdoms- og cyberkultur
  • Verden og mennesker set gennem bøger og film

Valgfag: 1 naturvidenskabeligt fag på B-niveau og 2 fag på mindst C-niveau

Med denne studieretning bliver du godt rustet til at komme i dialog med mennesker fra hele kloden og du har gode forudsætninger for at læse fag som f.eks. antropologi, jura eller folkeskolelærer.

Se de videregående uddannelser, som denne studieretning giver adgang til i Adgangskortet. Tilføj selv valgfag.