HF - innovativt og anvendelsesorienteret

HF er en alsidig 2-årig gymnasial uddannelse, der fokuserer på de korte og mellemlange uddannelser. Du vil komme i en klasse med kammerater, som har mange forskellige forudsætninger og erfaringer. Aldersspredningen er større i hf end på stx.

Fra skoleåret 2017/18 kan man optages på hf direkte fra 9. klasse.

Det første år har du alle fagene sammen med din klasse. I 2. hf skal du vælge en fagpakke, som passer til dine interesser.

 

SÆRLIGT FOR HF:
Kultur og Samfund (KS)

Historie, samfundsfag og religion arbejder sammen om fælles temaer og projekter – fx kulturmøder.

Naturvidenskabelig Faggruppe (NF)
Biologi, geografi og kemi arbejder sammen om fælles temaer og projekter – fx  temaet sundhed.

Tutorer
På hf får du en tutor. Det er en af dine lærere, som kender dig fra den daglige undervisning. Din tutor vil hjælpe dig med at få struktureret din uddannelse.

Fra 2017 vil Kalundborg Gymnasium også tilbyde en 3-årig hf for unge med særlige behov

 

Fagpakker - hf Kalundborg Gymnasium 17/18:

ERHVERV: Matematik B og Erhvervsøkonomi C

KOMMUNIKATION: Engelsk A og Mediefag B

KROP OG SUNDHED: Biologi B og Idræt B

LIV OG SAMFUND: Samfundsfag B og Psykologi C

 

Præsentationsfilm om hf:

 

Du kan søge optagelse på: www.optagelse.dk