SR4: Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B

Sundhedsvidenskab og bioteknologi har i årtier været kerneområder for danske virksomheder og dansk forskning. I denne studieretning kommer du til at arbejde med naturvidenskab med en fast basis i levende organismer, som netop passer rigtig godt til disse områder, som på flere måder kommer til at tegne vores fremtid som mennesker.

 

Studieretningsfagene

I bioteknologi arbejder vi med en blanding af fagene kemi og biologi. Vi lærer om levende organismer, og om hvordan bioteknologi benyttes til udvikling af bæredygtige løsninger indenfor miljø, landbrug og sundhedsvidenskab. Forsøg og ekskursioner er faste bestanddele af undervisningen. Vi har eksempelvis et fast samarbejde med Novozymes for at relatere vores undervisning til virkeligheden.

Emner, der ofte arbejdes med er; Resistente bakterier og antibiotika, madens bestanddele og diabetes, infektionssygdomme og vacciner, genmodificerede organismer og landbrug, DNA-teknikker til test af sygdomme og forbrydelser, hormoner og hormonforstyrrende stoffer i miljøet.

I matematik arbejder vi med talbehandling og modeller. Vi får kendskab til forskellige funktionstyper, som beskriver sammenhængen mellem to variable størrelser. Vi vil endvidere lære om statistik og sandsynlighedsregning, således at vi er godt rustede til at tænke kritisk, når naturvidenskabelige teorier skal undersøges.

I fysik beskrives alt fra almindelige fænomener i dagligdagen, som for eksempel beskrivelsen af en billardkugles bevægelse, til små ting fra atomernes verden, og til de helt store ting som vores Univers, og alt andet imellem disse.

I denne studieretning tager vi på en længere studierejse i 2g. Indtil videre er disse studierejser gået til Island, Spanien og Italien. Fokus for studierejserne er, at besøge forskellige virksomheder og universiteter, som har noget med naturvidenskab at gøre, samtidig med at landets kultur selvfølgelig også undersøges.

Valgfag: 2 fag på mindst C-niveau

Med denne studieretning bliver du godt rustet til at tage en naturvidenskabelig uddannelse senere hen. Det være sig både ingeniør, kemiker, biolog, bioteknolog, fysiker og sundhedsvidenskabelige uddannelser som farmaceut, sygeplejerske, læge, laborant, dyrlæge osv.  

Se alle de videregående uddannelser, som studieretningen giver adgang til på Adgangskortet. Tilføj selv 2. fremmedsprog og valgfag.