SR5: Biologi A, Kemi B

I denne studieretning kommer du til at arbejde med aktuelle problemstillinger i fagene biologi og kemi i laboratoriet og i naturen. Studieretningen beskæftiger sig hovedsagelig med sundhed, bioteknologi og miljø.

Studieretningsfagene

I biologi A opnår du forståelse for levende organismers opbygning. Du vil lære om menneskets fysiologi med aktuelle emner om sundhed, sygdom, ernæring og motion. Derudover er vigtige emner genetik, økologi og biokemi. Du kommer også til at arbejde med hvordan biologisk viden anvendes medicinsk og bioteknologisk i forhold til at løse miljøproblemer. I løbet af din studietid opnår du en stor indsigt i din egen fantastiske krop og naturens forunderlige univers.

I kemi B opnår du forståelse for opbygningen af både organiske og uorganiske forbindelser. Du bliver i stand at udføre praktiske forsøg som understøtter din biologiske forståelse.  Kemien kan således opfattes som et fag i sig selv, men også som et støttefag til biologien.

Med kemi opnår man en solid viden om kemisk ligevægt, medicinsk fremstilling, separationsmetoder, laboratorieteknik og afrapportering/formidling.

Eksempler på emner, der arbejdes med:

  • Sund og usund mad
  • Muskler og energiproduktion under f.eks. løb.
  • Hormoner og doping.
  • Rusmidler.
  • Gæring af øl og vin.
  • Gensplejsning og kloning.
  • Evolution.
  • Økotoksikologi og skadelige kemikalier i vores hverdag.

Hvis du interesserer dig for din krop og naturens spændende kemi og biologi er denne studieretning noget for dig. Af særlige aktiviteter er studieretningen tilknyttet et lokalt og europæisk sundhedsprojekt med fokus på social, mental og fysisk sundhed.

Valgfag: 1 fag på A-niveau og 2 fag på mindst C-niveau

Uddannelsesmuligheder

Med denne studieretning bliver du godt rustet til at søge ind på mange sundhedsuddannelser som f.eks. fysioterapeut, sygeplejerske, ernæring og sundhed, idrætsuddannelsen eller læge. Der ud over er du godt rustet ift. biologistudiet og kemistudiet.

Se alle de videregående uddannelser, som studieretningen giver adgang til på AdgangskortetTilføj selv 2. fremmedsprog og valgfag.