SR6: Samfundsfag A, Engelsk A

I denne studieretning kommer du til at arbejde med de udfordringer, der er i en globaliseret verden.

Studieretningsfagene

I Samfundsfag A opnår du viden om politik, økonomi, sociologi og international politik.

I Engelsk A får du indsigt i og viden om engelsksprogede samfund og kulturer.


Eksempler på emner, der arbejdes med

  • Identitet
  • Kulturmøder
  • Globalisering
  • Det senmoderne samfund
  • USA
  • Flygtninge og indvandring
  • Forskelle på rige og fattige i verden
  • Politisk kommunikation
  • Bæredygtighed
  • Mediernes betydning og påvirkning

Valgfag: Naturvidenskabeligt fag på B-niveau og 2 fag på mindst C-niveau

Med denne studieretning bliver du godt rustet til at tage en samfundsvidenskabelig uddannelse, som f.eks. jura, økonomi eller andet.

Se de videregående uddannelser, som denne studieretning giver adgang til i Adgangskortet. Tilføj selv 2. fremmedsprog og valgfag