SR8: Engelsk A, Spansk begynder A, Tysk fortsætter B

I denne studieretning kommer du til at arbejde med sprog, kultur og samfundsforhold i et globalt perspektiv. Sprog åbner døre til at kunne forstå andre landes traditioner og kulturelle særpræg.

I denne studieretning kan du afslutte matematik på C-niveau!
 

Studieretningsfagene

I Engelsk A arbejder du videre med dine evner inden for mundtlig og skriftlig engelsk  og øger din viden om de engelsksprogede samfund og kulturer.

I Spansk A lærer du et helt nyt sprog fra bunden og får samtidig indsigt i flere af de spansksprogede landes kultur, samfund, litteratur og film. I samarbejde med engelsk kan du f. eks. lære om den stadigt voksende spansktalende befolkning i USA og dennes betydning for USA’s udvikling.

I Tysk B forbedrer du dit tysk fra folkeskolen og opnår viden om de tysktalende landes kultur, samfund og historie.

I denne studieretning vil du komme på studietur til mindst ét af de lande, hvor fremmedsproget tales, så du kan øve dit sprog i praksis.

Eksempler på emner, der arbejdes med

  • Immigration fra Latinamerika til USA og ”latinoernes” betydning i USA i dag
  • Holocaust
  • Det delte og genforenede Tyskland
  • Eventyr og fantasy fra Rødhætte til Harry Potter
  • Ungdomskulturer
  • Film: Fra Almodóvar til Youtube
  • Digital grammatik
  • Litteratur: Fra Goethe og Shakespeare til Shutter Island og Rammstein

Valgfag: 2 fag på mindst B-niveau og 1 fag på mindst C-niveau

Med denne studieretning bliver du godt rustet til at komme i dialog med mennesker fra hele kloden. Når du bliver god til engelsk, tysk og spansk, kan du kommunikere med over halvdelen af jordens befolkning. Så du er godt rustet til at læse humanistiske fag som f.eks. antropologi, tolk eller et sprogfag. 

Se de videregående uddannelser, som denne studieretning giver adgang til i Adgangskortet. Tilføj selv valgfag.