SR9: Engelsk A, Spansk begynder A, Fransk fortsætter B

I denne studieretning kommer du til at arbejde med sprog, kultur og samfundsforhold i et globalt perspektiv. Sprog åbner døre til at kunne forstå andre landes traditioner og kulturelle særpræg.

I denne studieretning kan du afslutte matematik på C-niveau!

Studieretningsfagene

I Engelsk A arbejder du videre med dine evner inden for mundtlig og skriftlig engelsk  og øger din viden om de engelsksprogede samfund og kulturer.

I Spansk A lærer du et helt nyt sprog fra bunden og får samtidig indsigt i flere af de spansksprogede landes kultur, samfund, litteratur og film. I samarbejde med engelsk kan du f. eks. lære om den stadigt voksende spansktalende befolkning i USA og dennes betydning for USA’s udvikling.

I Fransk fortsætter B forbedrer du dit fransk fra folkeskolen og opnår viden om de fransktalende landes kultur, samfund og historie.

I denne studieretning vil du komme på studietur til mindst ét af de lande, hvor fremmedsproget tales, så du kan øve dit sprog i praksis.

 

Eksempler på emner, der arbejdes med

  • Terror i Frankrig
  • Den spanske borgerkrig
  • Immigration fra Latinamerika til USA og ”latinoernes” betydning i USA i dag
  • Eventyr og fantasy fra Rødhætte til Harry Potter
  • Ungdomskulturer
  • Film: Fra ”De urørlige” til Youtube
  • Digital grammatik
  • Litteratur: fra Cervantes og Shakespeare til Shutter Island

Valgfag: 2 fag på mindst B-niveau og 1 fag på mindst C-niveau

Med denne studieretning bliver du godt rustet til at komme i dialog med mennesker fra hele kloden. Når du bliver god til engelsk,  fransk og spansk, kan du kommunikere med over halvdelen af jordens befolkning. Så du er godt rustet til at læse humanistiske fag som f.eks. antropologi, tolk eller et sprogfag.

Se de videregående uddannelser, som denne studieretning giver adgang til i Adgangskortet. Tilføj selv valgfag.