Kalundborg Gymnasiums bestyrelse arbejder under følgende vedtagne og godkendte vedtægt og forretningsorden.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen, bl.a. skal bestyrelsen fastlægge skolens kvalitetssikring og godkende budget og regnskab. Derudover fastlægger bestyrelsen skolens udbud af valgfag, skolens ferieplan, kontakt mellem forældre og skole, samt Studie- og ordensregler – naturligvis inden for de rammer, der er lagt af undervisningsministeriet.

Bestyrelsen består af:

  • indstillet af Kalundborg kommuneAnne E. Jensen og Ole Glahn
  • repræsentant for skolelederne: Tina Mandrup, Skolen på Herredsåsen
  • tilknytning til erhvervslivet: Søren Carlsen, novozymes
  • valgt af de ansatte: Annette Bach Møller og Ole Greensten Jensen
  • valgt af eleverne: to medlemmer af elevrådet
  • Forældrerepræsentant: Anja Slooten

Den ene personalerepræsentant, den ene elevrepræsentant, vicerektor og rektor har ikke stemmeret. Vicerektor er sekretær for bestyrelsen.

Referater af bestyrelsesmøder: